za. apr 13th, 2024

De toename in motordiefstallen heeft er toe geleid dat motorverzekeringen steeds hogere anti-diefstalbeveiligingseisen in hun voorwaarden opnemen. Niet dat hiermee het aantal motordiefstallen terugloopt, maar wel het aantal keer dat een motorverzekering in geval van diefstal tot uitkering hoeft over te gaan. Bij Centraal Beheer is hier op het moment van dit schrijven nog geen sprake van.

Motor vastzetten aan de bewoonde wereld

In veel gevallen staat in de polisvoorwaarden van motorverzekeringen dat de motor tussen zonsondergang en zonsopkomst (kortom ’s nachts) met een ART-4 goedgekeurd slot aan de bewoonde wereld moet zijn vastgezet. Onder de bewoonde wereld verstaat men dan een lantaarnpaal of een ART-4 goedgekeurd vloeranker. Het houten hek van de buurman is niet voldoende. Deze voorwaarde geldt weer niet als men kan aantonen dat men ergens op bezoek was.

ART4 motorslot met muuranker als eis voor motorverzekering tegen diefstal
ART-4 motorslot met muuranker

Motor binnen stallen

Weer andere verzekeringen eisen dat de motor binnen gestald wordt. Helaas is de luxe van de motor binnen parkeren niet voor iedereen weggelegd. Ook hier geldt dat deze anti-diefstal-eis alleen voor de thuissituatie van kracht is. Dat is niet zo gek aangezien een buiten geparkeerde motor die elke dag op hetzelfde plekje staat toch makkelijker slachtoffer is van diefstal op bestelling.

Aangezien de meeste ART-4 sloten binnen een halve minuut opengebroken kunnen worden. Zijn de voorwaarden eigenlijk een wassen neus. Een motor die uit het zicht (binnen) wordt geparkeerd lijkt me wel minder snel te worden gestolen.

motorverzekering Centraal Beheer

Zelf heb ik mijn motor verzekerd bij Centraal Beheer. Ook tegen diefstal. In hun motorverzekering heb ik nog geen anti-diefstalvoorwaarden kunnen ontdekken die uitkering van diefstalschade uitsluit als er niet voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Wel hebben zij als regel dat aantonen van bovengenoemde ART-4 beveiliging er voor zorgt dat je niet achteruit gaat in bonus-maluskorting in geval van diefstal van je motor. Ook Centraal Beheer past de voorwaarden wel eens aan. Het kan dus best zijn dat ten tijden dat je dit leest, ook bij Centraal beheer de motorverzekering van bovengenoemde anti-diefstaleisen is voorzien. Lees voor het afsluiten dus altijd de polisvoorwaarden.

Door Motorfeeds